Main Menu

Clergy Locator

Alex Shanks

Alex Shanks


Mailing Address
450 Martin L King Jr Ave
Lakeland, FL 33815
Phone
(863) 688-5563 ext 152